lqv77

Bài 2: Khối nguồn - Các mức nguồn sử dụng trên main pc

Recommended Posts

Dưới đây là các mức nguồn có sử dụng trên mainboard.

 

khoi-nguon-main-pc.jpg

 

1. Power Supply: Nguồn cấp từ bộ nguồn ATX sang. Các áp chính: +12V, 5V, 3V3, 5V STB(tím), -12V

 

2. Vcore: CPU Core, mạch Vcore lấy ngồn 12V từ dây 12V đôi (4 pin) qua mạch sẽ cấp nguồn CPU Core cho CPU. Lưu ý, nguồn này ngoài cấp cho CPU còn cấp cho cả MCH (Chip bắc) và ICH (chip Nam) nên nếu MCH hoặc ICH chạm vẫn gây tình trạng mất nguồn này.

3. Onboard 2V5 Reg: Lấy 5V chính tạo ra 2V5 cấp nguồn DDR Core cho RAM (chủ yếu) và một phần cấp cho MCH. Nhánh khác của 2V5 này tạo áp 1V25 cấp cho bus RAM (nguồn bus RAM).

4. Onboard 1V5 Reg: Lấy 5V chính tạo ra 1V5 cấp nguồn MCH, ICH và AGP I/O Thường gọi là nguồn chipset. Mất nguồn này thường làm ICH nóng lên để lâu gây chết chip.

5. Onboard 5V Reg: Lấy 12V chính tạo ra 5V cấp nguồn riêng cho mạch Âm thanh (thường dùng IC 7805).

 

6. Onboard VRegs: Lấy 5V STB (tím) tạo ra 3V3, 2V5, 1V5 cấp nguồn riêng cho chip LAN onboard.

 

7. Các mức áp khác: Lấy 3V3, 5V STB 5V tạo ra 1V2, 3V3 STB, 1V5 STB, 5V Dual cấp cho một số mạch khác trên main. Đặc biệt là mạch kích nguồn: chủ yếu lấy 5V STB, 3V3 STB, 1V5 STB.

 

8. IC Clock: Dùng trực tiếp nguồn 3V3 từ bộ nguồn ATX sang.

 

9. HDD, CD/DVD , FDD: dùng 5V, 12V

 

10. Supper I/O: Dùng 3V3, 3V3 STB và VBAT (nguồn từ pin CMOS)

 

11. Keyboard/mouse PS2: 5V Dual.

 

12. Serial (Cổng nối tiếp hay gọi cổng COM): 12V, 5V, -12V

 

13. Parallel (Cổng song song hay gọi cổng máy in): 5V

 

14. Cổng USB: 5V Dual

 

15. BIOS/FWH: 3V3

 

16. FAN các loại: 12V

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dưới đây là các mức nguồn có sử dụng trên mainboard.

 

khoi-nguon-main-pc.jpg

 

1. Power Supply: Nguồn cấp từ bộ nguồn ATX sang. Các áp chính: +12V, 5V, 3V3, 5V STB(tím), -12V

 

2. Vcore: CPU Core, mạch Vcore lấy ngồn 12V từ dây 12V đôi (4 pin) qua mạch sẽ cấp nguồn CPU Core cho CPU. Lưu ý, nguồn này ngoài cấp cho CPU còn cấp cho cả MCH (Chip bắc) và ICH (chip Nam) nên nếu MCH hoặc ICH chạm vẫn gây tình trạng mất nguồn này.

3. Onboard 2V5 Reg: Lấy 5V chính tạo ra 2V5 cấp nguồn DDR Core cho RAM (chủ yếu) và một phần cấp cho MCH. Nhánh khác của 2V5 này tạo áp 1V25 cấp cho bus RAM (nguồn bus RAM).

4. Onboard 1V5 Reg: Lấy 5V chính tạo ra 1V5 cấp nguồn MCH, ICH và AGP I/O Thường gọi là nguồn chipset. Mất nguồn này thường làm ICH nóng lên để lâu gây chết chip.

5. Onboard 5V Reg: Lấy 12V chính tạo ra 5V cấp nguồn riêng cho mạch Âm thanh (thường dùng IC 7805).

 

6. Onboard VRegs: Lấy 5V STB (tím) tạo ra 3V3, 2V5, 1V5 cấp nguồn riêng cho chip LAN onboard.

 

7. Các mức áp khác: Lấy 3V3, 5V STB 5V tạo ra 1V2, 3V3 STB, 1V5 STB, 5V Dual cấp cho một số mạch khác trên main. Đặc biệt là mạch kích nguồn: chủ yếu lấy 5V STB, 3V3 STB, 1V5 STB.

 

8. IC Clock: Dùng trực tiếp nguồn 3V3 từ bộ nguồn ATX sang.

 

9. HDD, CD/DVD , FDD: dùng 5V, 12V

 

10. Supper I/O: Dùng 3V3, 3V3 STB và VBAT (nguồn từ pin CMOS)

 

11. Keyboard/mouse PS2: 5V Dual.

 

12. Serial (Cổng nối tiếp hay gọi cổng COM): 12V, 5V, -12V

 

13. Parallel (Cổng song song hay gọi cổng máy in): 5V

 

14. Cổng USB: 5V Dual

 

15. BIOS/FWH: 3V3

 

16. FAN các loại: 12V

Hi anh Vinh,

Đọc bài viết của anh ở link http://kythuatphancung.com/2009/04/17/mainboard-kiem...-van-chua-chay/ em thấy anh dùng cpu tải giả để xác định : Xung clock trên CPU tải giả, tín hiệu power good trên CPU tải giả, xung reset trên CPU tải giả. nên em cũng mua ở chổ anh cpu tải giả về dùng nhưng trên lưng cpu tải giả toàn tiếng tàu em không xác định được đâu là xung clock, tín hiệu Power good, xung resert ở đâu vậy nên em post 2 hình của 2 loại cpu tải giả SK 478 và 775 anh hướng dẫn giúp em với nhé!200822816233087059.jpg200822815473619982.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dưới đây là các mức nguồn có sử dụng trên mainboard.

 

khoi-nguon-main-pc.jpg

 

1. Power Supply: Nguồn cấp từ bộ nguồn ATX sang. Các áp chính: +12V, 5V, 3V3, 5V STB(tím), -12V

 

2. Vcore: CPU Core, mạch Vcore lấy ngồn 12V từ dây 12V đôi (4 pin) qua mạch sẽ cấp nguồn CPU Core cho CPU. Lưu ý, nguồn này ngoài cấp cho CPU còn cấp cho cả MCH (Chip bắc) và ICH (chip Nam) nên nếu MCH hoặc ICH chạm vẫn gây tình trạng mất nguồn này.

3. Onboard 2V5 Reg: Lấy 5V chính tạo ra 2V5 cấp nguồn DDR Core cho RAM (chủ yếu) và một phần cấp cho MCH. Nhánh khác của 2V5 này tạo áp 1V25 cấp cho bus RAM (nguồn bus RAM).

4. Onboard 1V5 Reg: Lấy 5V chính tạo ra 1V5 cấp nguồn MCH, ICH và AGP I/O Thường gọi là nguồn chipset. Mất nguồn này thường làm ICH nóng lên để lâu gây chết chip.

5. Onboard 5V Reg: Lấy 12V chính tạo ra 5V cấp nguồn riêng cho mạch Âm thanh (thường dùng IC 7805).

 

6. Onboard VRegs: Lấy 5V STB (tím) tạo ra 3V3, 2V5, 1V5 cấp nguồn riêng cho chip LAN onboard.

 

7. Các mức áp khác: Lấy 3V3, 5V STB 5V tạo ra 1V2, 3V3 STB, 1V5 STB, 5V Dual cấp cho một số mạch khác trên main. Đặc biệt là mạch kích nguồn: chủ yếu lấy 5V STB, 3V3 STB, 1V5 STB.

 

8. IC Clock: Dùng trực tiếp nguồn 3V3 từ bộ nguồn ATX sang.

 

9. HDD, CD/DVD , FDD: dùng 5V, 12V

 

10. Supper I/O: Dùng 3V3, 3V3 STB và VBAT (nguồn từ pin CMOS)

 

11. Keyboard/mouse PS2: 5V Dual.

 

12. Serial (Cổng nối tiếp hay gọi cổng COM): 12V, 5V, -12V

 

13. Parallel (Cổng song song hay gọi cổng máy in): 5V

 

14. Cổng USB: 5V Dual

 

15. BIOS/FWH: 3V3

 

16. FAN các loại: 12V

Em cám ơn anh Vinh nhiều nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now