Sưu tập 28 atx schematics thông dụng nhất.

Thích hợp cho những người mới tìm hiểu và học sửa chữa bộ nguồn ATX máy vi tính.

psu03

Link download:

http://kythuatphancung.com/download/atx-schematics-toan-tap.html


Download search